พช.บุรีรัมย์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจ.บุรีรัมย์ ครั้งที่ 3/2560

@บุรีรัมย์@ เมื่อเวลา10.00น. วันที่ 16 พ.ค. 2560 นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จ.บุรีรัมย์ ครั้งที่3/2560 ในการนี้ นางสุนิสา บุณยาทิษฐาน พจ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้นายจรินทร์ รอบการ หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯ พร้อมทั้งนายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ หน.กลุ่มงานส่งเสริมฯและพัฒนาการอำเภอทั้ง 23 อำเภอร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสพจ.บุรีรัมย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด

(Visited 1 times, 1 visits today)