พช.บุรีรัมย์ นำกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมงาน Otop Midyear 2017 ณ อิมแพ็คฯเมืองทองธานี

@บุรีรัมย์@ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภายใต้การนำของนางสุนิสา บุณยาทิษฐาน พจ.บุรีรัมย์ นำกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ Otop เข้าร่วมจำหน่ายงาน Otop Midyear 2017 ระหว่างวันที่ 18-25 พค.60 ณ ศูนย์การประชุมและจำหน่ายสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี จำนวนทั้งสิ้น 59 บูธ แยกเป็นดังนี้ 1. Otop 3-5 ดาว จำนวน 44 บูธ
2.Otop ชวนชิม จำนวน 2 บูธ
3. Otop ถนนคนเดิน(เซราะกราว ) จำนวน 4บูธ
4. Otop Best Seller จำนวน 2 บูธ
5.Otop ขึ้นเครื่อง จำนวน 5 บูธ
6. Otop เพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 1 บูธ บ้านเจริญสุข อ.เลิมพระเกียรติ
7. Otop ภูมิปัญญาเด่น จำนวน 1 บูธ

(Visited 1 times, 1 visits today)