ฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

@พช.บุรีรัมย์…บำรุงสุข@ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ รับฟังคำกล่าวรายงานการดำเนินงานจากนายจรินทร์ รอบการ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ณ โรงแรมสกายวิว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามจากทุกอำเภอ รวม 161 คน มีวัตถุประสงค์ให้เข้าใจหลักการกลั่นกรองพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นางธนัสพร ตลอดพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาศักยภาพกองทุน

(Visited 1 times, 1 visits today)