ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน

@พช.บุรีรัมย์…บำรุงสุข@ วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายจรินทร์ รอบการ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ที่มาประชุมติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานเลขาคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดบุรีรัมย์

(Visited 1 times, 1 visits today)