ร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2561 ผ่านระบบ TV พช.

@พช.บุรีรัมย์…บำรุงสุข@  วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจรินทร์  รอบการ  รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมนักวิชาการพัฒนาชุมชน/เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน   ครั้งที่ 1/2561 ผ่านระบบ TV พช. เพื่อติดตามรับฟังรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)