โครงการอาสาสมัครเพื่ออำนวยความสะดวกสร้างเสริมความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นายเดโช วันทนาพิทักษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ บรรยายการดำเนินงานประชารัฐ และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แก่ผู้เข้าอบรมโครงการอาสาสมัครเพื่ออำนวยความสะดวกสร้างเสริมความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ให้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว ในกลุ่มพื้นที่อีสานตอนใต้ 8 จังหวัด ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองบุรีรัมย์ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการโดย สถานีตำรวจท่องเที่ยว 2 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2

(Visited 1 times, 1 visits today)