ประชุมชี้แจงการจัดแสดง OTOP Signature ในงาน OTOP Midyear 2018’ ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานประชุมชี้แจงการจัดแสดง OTOP Signature ในงาน OTOP Midyear 2018’ ผ่านระบบ VDO Conference สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ นายเดโช วันทนาพิทักษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมรับฟัง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อทราบแนวทางปฏิบัตินำผลิตภัณฑ์ OTOP Signature ไปจัดแสดงและจำหน่ายในงาน OTOP Midyear 2018 ระหว่างวันที่ 9-17 มิถุนายน 2651 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)