งานวันสืบสานประเพณีของดีโนนสุวรรณ ประจำปี 2561

วันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 15.40 น. นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันสืบสานประเพณีของดีโนนสุวรรณ ประจำปี 2561 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ นายเดโช วันทนาพิทักษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติและเยี่ยมชมให้กำลังใจ ผู้ประกอบการผู้ผลิต OTOP โดยมีนางนางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล พัฒนาการอำเภอโนนสุวรรณ แนะนำผู้ประกอบการและนำชมผลิตภัณฑ์ภายในงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)