ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ นายเดโช วันทนาพิทักษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนายทองใจ ปุยไธสง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักวิชาการการพัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

(Visited 1 times, 1 visits today)