จัดนิทรรศการ”ชวนมาเที่ยวบ้านฉัน” ในกิจกรรม จับคู่ธุรกิจ

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม จับคู่ธุรกิจ ระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์สัมมนา วังรี รีสอร์ท ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างช่องทางการตลาดให้กับชุมชน/หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีศักยภาพทางธุรกิจ กลุ่มเป้าหมายเป็นชุมชน/หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน 45 หมู่บ้าน จาก 45 จังหวัด ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ นายเดโช วันทนาพิทักษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายณัฐชัย สุดตาชาติ และนายนิธิวัชร์ ทิพย์ประมวล นักวิชาการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นำคณะกรรมการหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านเจริญสุข ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 6 ท่าน ร่วมจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรม”ชวนมาเที่ยวบ้านฉัน” ได้รับความสนใจผลิตภัณฑ์ภูมิถิ่นภูเขาไฟ ผ้าภูอัคนี ที่หมักย้อมด้วยดินภูเขาไฟ ได้รับความสนใจจากบริษัทธุรกิจ ที่เข้าร่วมจัดกิจกรรม เป็นอย่างมาก และโหวตให้เป็น หมู่บ้าน popular Village ท่องเที่ยวโดยชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)