ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเดโช วันทนาพิทักษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 วาระเน้นหนักการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละกิจกรรม

(Visited 1 times, 1 visits today)