ปิดการฝึกอบรมกิจกรรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี รุ่นที่ 1 ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี :

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายเดโช วันทนาพิทักษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบภารกิจและปิดการฝึกอบรมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : กิจกรรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี รุ่นที่ 1 ดำเนินการระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม Convention Hall A โรงแรมเทพนคร อำเภอเมืองบุรีรัมย์ กลุ่มเป้าหมาย ผู้แทนชุมชนท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี 51 หมู่บ้านๆ ละ 10 คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 12 อำเภอๆ ละ 2 คน รวม 534 คน ตลอดการฝึกอบรม 3 วัน ผู้เข้าอบรมมีความตั้งใจ วิทยากรแบ่งกลุ่มติวเข้มการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เสริมทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้นการสนทนากับชาวต่างชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 98 หมู่บ้าน กำหนดดำเนินการรุ่นที่ 2 วันที่ 6 – 8 กรกฏาคม 2561 วัตถุประสงค์การดำเนินงานเพื่อให้ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตระหนักถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีทักษะในการต้อนรับนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ

(Visited 1 times, 1 visits today)