เปิดการฝึกอบรม ดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : กิจกรรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี รุ่นที่ 2

@พช.บุรีรัมย์…บำรุงสุข@ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : กิจกรรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี รุ่นที่ 24 รับฟังรายงานการกล่าวรายงานจาก นายเดโช วันทนาพิทักษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม Convention Hall A โรงแรมเทพนคร อำเภอเมืองบุรีรัมย์ กลุ่มเป้าหมาย ผู้แทนชุมชนท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี 47 หมู่บ้านๆ ละ 10 คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 11 อำเภอๆ ละ 2 คน รวม 492 คน จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 98 หมู่บ้าน วัตถุประสงค์การดำเนินงานเพื่อให้ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตระหนักถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีทักษะในการต้อนรับนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ

(Visited 1 times, 1 visits today)