เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP/SME) กิจกรรม การจัดงาน OTOP ของดีบุรีรัมย์และเครือข่าย

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP/SME) กิจกรรม การจัดงาน OTOP ของดีบุรีรัมย์และเครือข่าย ระหว่างวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2561 ณ ลานแสดงสินค้าและจำหน่าย ห้างสรรพสินค้าทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ รับฟังคำกล่าวรายงานการดำเนินการ จากนายเดโช วันทนาพิทักษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีบุรีรัมย์และเครือข่าย ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้น เป็นการเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้านการตลาด การเพิ่มช่องทางการตลาด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ ในงานมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP การแสดงศิลปวัฒธรรม การแสดงดนตรี มินิคอนเสริต์

(Visited 1 times, 1 visits today)