กิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา นำกล่าวคำปฏิญาณ “เราจะทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม) ส่วนราชการทุกภาคส่วน จิตาอาสา ร่วมปฏิบัติการ กิจกรรมการควบคุมและดูแลสุนัขจรจัด กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กำจัดผักตบชวา ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดเก็บป้ายโฆษณาจัดระเบียบสายไฟฟ้าทั่วทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ นายเดโช วันทนาพิทักษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ เชิญชวน หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

(Visited 1 times, 1 visits today)