เปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุนตามแนวชายแดนและเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุนตามแนวชายแดนและเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง กิจกรรม : ส่งเสริมการจัดจำหน่ายและการตลาด ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2561 รับฟังคำกล่าวรายงานการจัดงาน จากนายเดโช วันทนาพิทักษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ณ โดมเต้นท์ติดแอร์ เลียบทางรถไฟข้างโรงแรม Hop lnn ใกล้ห้างทวีกิจ ซุปเปอร์เซนต์เตอร์ บุรีรัมย์ ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจำหน่าย 113 บูธ อาหาร เครื่องแต่งกาย ของใช้ มินิคอนเสริต์ การแสดงศิลปะพื้นถิ่น

(Visited 1 times, 1 visits today)