ประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัดและเครือข่าย OTOP ครั้งที่ 2/2561

@พช.บุรีรัมย์…บำรุงสข@วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัดและเครือข่าย OTOP ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ นายเดโช วันทนาพิทักษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ประสานการดำเนินงานจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนพัฒนา OTOP บุรีรัมย์ หนุนเสริมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

(Visited 1 times, 1 visits today)