ประชุม หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2561

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานประชุม หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ วาระเน้นหนักการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในการประชุมครั้งนี้ พัฒนากรรับผิดชอบงานเบิกจ่ายงบประมาณโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 23 อำเภอ เข้าร่วมประชุมด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)