มหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (CD Day 2018 ครั้งที่ 9 )

วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดงาน “มหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (CD Day 2018 ครั้งที่ 9 ) ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2561 ภายใต้แนวคิด Local Economy Move Forward : Strong Together และเป็นประธานพิธี มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงาน/บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น การพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561 นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ นำบุคลากร/ผู้นำชุมชน ที่มีผลงานดีเด่นเข้ารับรางวัล อำนวยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานพัฒนาชุมชนบุรีรัมย์ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (แจ้งวัฒนะ) เขตหลักสี่ กรุงเทพ

(Visited 1 times, 1 visits today)