มหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (CD Day 2018 ครั้งที่ 9 )

วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2561 ในงาน “มหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (CD Day 2018)
ณ เวทีกลางมหกรรมงานฯ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (แจ้งวัฒนะ) เขตหลักสี่ กรุงเทพ สำนักงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ มีบุคลากรเข้ารับรางวัล ดังนี้
1. นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ เข้ารับรางวัลหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น ประจำปี 2561 เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
2. นายไชยยา จันทร์พุ่ม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เข้ารับรางวัลเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอผู้รับผิดชอบงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

(Visited 1 times, 1 visits today)