ประชุมเตรียมการประกวดประเมินผลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต้นแบบ ระดับประเทศ

วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน เตรียมการประกวดประเมินผลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต้นแบบ ระดับประเทศ และการตรวจเยี่ยมราชการนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 7 – 8 กันยายน 2561

(Visited 1 times, 1 visits today)