พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 5 กันยายน 2561 นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ พบหารือ ร้อยตรีเสถียร สาระสิทธิ์ นายอำเภอพลับพลาชัย การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พัฒนาการอำเภอ พัฒนากร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพลับพลาชัย แนะนำการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ การ และเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอพลับพลาชัย 2 หมู่บ้าน บ้านตะแบก และบ้านละลมไผ่ ตำบลจันดุม

(Visited 1 times, 1 visits today)