เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP/SME)กิจกรรม การจัดงาน OTOP ของดีบุรีรัมย์ ประจำปี 2561

วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. น นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวต้อนรับคณะทำงานและผู้ประกอบการ OTOP บุรีรัมย์ ในโอกาส นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP/SME)กิจกรรม การจัดงาน OTOP ของดีบุรีรัมย์ ประจำปี 2561 วันที่ 5- 9 กันยายน 2561 ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า มหาชัย ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ประสานการดำเนินงานโดย นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ภายในงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ผืนผ้าไหมสวยตระการตา ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไหมบุรีรัมย์ การจัดโปรโมชั่นนาทีทองส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ OTOP บุรีรัมย์ การแสดศิลปะบันเทิงพื้นถิ่นบุรีรัมย์ การแสดงดนตรีมินิคอนเสริต์

(Visited 1 times, 1 visits today)