อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมร่วมกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 7 กันยายน 2561 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมร่วมกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บ้านด่าน เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ให้คำแนะนำ เทคนิค การทำชุมชนให้น่าสนใจ ผู้มาเที่ยวเกิดความสุขประทับใจ บอกต่อ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้โดนใจนักท่องเที่ยว เกิดรายได้ในชุมชน สร้างการรับรู้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี ด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ กรมการพัฒนาชุมชน สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว จัดทำแอพพลิเคชั่น ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้เกิดกระแสการท่องเที่ยว แอ่งเล็กเช็คอิน นางวิไลวรรณ ไกรโสดา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมเยี่ยมชม สนุกสนาน ได้ความรู้

(Visited 1 times, 1 visits today)