เปิดงานเทศกาลไหมอำเภอนาโพธิ์ ประจำปี 2562

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลไหมอำเภอนาโพธิ์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2561 นางบุญยิ่ง เทศน้อยพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเยี่ยมชมการแสดงและจำหน่ายผ้าไหม การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอนาโพธิ์

(Visited 1 times, 1 visits today)