พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 37 เรื่องการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ ห้อง Princess Grand โรงแรมเดอ ศิตา ปริ้นเซส จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นความร่วมมือดำเนินการระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร กลุ่มเป้าหมายพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ กลุ่มปรับตัวเข้าสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพรที่ไม่ใช้อาหาร จำนวน 185 กลุ่ม

(Visited 1 times, 1 visits today)