พช.บุรีรัมย์ เยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านถนนหัก

วันที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์เยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านถนนหัก หมู่ที่ 2 ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ พัฒนาการอำเภอปะคำ ทีมงานพัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกและเชิญชวนร่วมเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านถนนหัก วันที่ 7 – 8 มกราคม 2562 นี้ และ เวลา 13.00 น. วันเดียวกัน นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์เยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ พัฒนาการอำเภอปะคำ ทีมงานพัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชม หมู่บ้านนี้มีสวนหม่อนกว่า 30 ไร่กำลังออกผลสุกเต็มต้น ดื่มน้าลูกหม่อนคั่น หวานสดชื่น

(Visited 1 times, 1 visits today)