พช.บุรีรัมย์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสารสนเทศสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด

วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสารสนเทศสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละ 2 คน รวม 47 คน วัตถุประสงค์ ชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนและสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต, ตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต , การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล, การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม CIA , Google Map , แนวทางการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน , เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาขุมขนอำเภอ , ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์

(Visited 1 times, 1 visits today)