พช.บุรีรัมย์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 HAPPINESS STRATEGY CDD 2019 เติมความสุขให้กับเด็ก ๆ บุรีรัมย์

วันที่ 12 มกราคม 2562 นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม HAPPINESS STRATEGY CDD 2019 เติมความสุขให้กับเด็ก ๆ บุรีรัมย์ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ใน 2 จุดหลักบุรีรัมย์ จุดที่ 1 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ จุดที่ 2 ลานกิจกรรมด้านหน้าสนาม ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต บุรีรัมย์ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองนำเด็กเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย จนกระทั้งถึงเวลา 14.00 น.

(Visited 1 times, 1 visits today)