คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดบุรีรัมย์ ประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทกลุ่มองค์กรแกนหลักในการพัฒนาชุมชน ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกเมือง ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

(Visited 1 times, 1 visits today)