คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดบุรีรัมย์ ประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทกลุ่มองค์กรแกนหลักในการพัฒนาชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองกระทุ่ม ตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

(Visited 1 times, 1 visits today)