พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวปิดงานนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยว โดยชุมชน (D – HOPE) ภายใต้ชื่องาน “D – HOHE IDEAS ท่องเที่ยวบุรีรัมย์ วิถีเซราะกราว” 

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 20.00 น. นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวปิดงานนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยว โดยชุมชน (D – HOPE) ภายใต้ชื่องาน “D – HOHE IDEAS ท่องเที่ยวบุรีรัมย์ วิถีเซราะกราว”
มอบรางวัลการประกวดรางวัลการตกแต่งคูหาดีเด่น การประกวดรายได้และขายโปรแกรมการท่องเที่ยวดีเด่น รางวัลผลโหวตให้คะแนนแชมป์ และจับรางวัลมอบโชคให้กับผู้มาร่วมงาน
(1 รางวัลชนะเลิศ การตกแต่งคูหาดีเด่น ได้แก่
การทำผ้ามัดย้อมดินภูเขาไฟ นางสิงห์ เอมโอษฐ์ ชุมชนท่องเที่ยวสายบัวตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2 รางวัลชนะเลิศการประกวดรายได้และขายโปรแกรมท่องเที่ยวดีเด่น ได้แก่
การทำถ่านชีวมวล เผาถ่าน บรรจุ บ้านกิจสมบูรณ์ ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3. รางวัลชนะเลิศผลโหวตให้คะแนนแชมป์ ได้แก่
การทำถ่านชีวมวล เผาถ่าน บรรจุ บ้านกิจสมบูรณ์ ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์)

(Visited 1 times, 1 visits today)