พช.บุรีรัมย์ ร่วมงาน “วันพัฒนาชุมชน (CD Day 2019)” ครั้งที่ 10

วันที่ 2 กันยายน 2562 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน “วันพัฒนาชุมชน (CD Day 2019)” ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “งานแห่งความสุขของประชาชน” ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดและแสดงพลังร่วมประกาศศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน เป็นยุทธศาสตร์ความสุขของประชาชน โดยมีการมอบโล่รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็น เป็นสุข และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น โดยปีนี้จ.บุรีรัมย์มีกิจกรรมที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย โล่พระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น บ้านเจริญสุข ม.12 ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ รางวัลโล่สิงห์ทอง ได้แก่ ประเภทกลุ่มองค์กร กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านจอม ม.7 ต.สองชั้น อ.กระสัง ประเภทผู้นำอช. นายเฉลิมพร ฉิมมาลี ผู้นำอช.ต.โคกสนวน อ.ชำนิและน.ส.ณิชากานต์ เรือนไทย ผู้นำอช.ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง และประเภทศอช.ต. ได้แก่ ศอช.ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ นอกจากนี้ภายในงานมีการนิทรรศการงานพัฒนาชุมชน การแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP

(Visited 1 times, 1 visits today)