วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนสวรรค์ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บุรีรัมย์ ในการนำท่องเที่ยวชุมชนเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิฐฐานราก ชุมชนเกิดรายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้า OTOP กิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน การพักค้างโฮมเสตย์ จังหวัดบุรีรัมย์มีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 98 หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP village 8เส้นทาง ชุมชนท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม และหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมบุรีรัมย์ รวมชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ 112 หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนสวรรค์ ห่างตัวเมืองบุรีรัมย์ 16 กม.เลยไป 8 กม.เป็นสนามบินบุรีรัมย์ กิจกรรมท่องเที่ยวเดินลอดอุโมงค์ผัก ชมเก็บกินผักปลอดสารพิษ นานาชนิด ยิงหนังสติกปลูกป่า โฮมเสตย์ที่นี้น่าพักมาก สถานที่ใกล้เคียงขึ้นชื่อ วัดระหานวัดระหาน-เกาะแก้วธุดงคสถาน บ้านด่าน-บุรีรัมย์ วัดกระดึงทอง ชุมชนชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ใกล้เคียง บ้านโนนสว่าง บ้านกะนัง

(Visited 1 times, 1 visits today)