พช.บุรีรัมย์ ร่วมโครงการเผยแพร่ผลสำเร็จการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ผลสำเร็จการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานการดำเนินงานฯ นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ นางอรพิน ไกรรณภูมิ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ และกรรมการ(นางละออง ภู่เงิน) นายไสว ดวงน้อย ประธานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ และ จ่าเอก วสัน วงศ์กุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  เข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงแรม เดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ

(Visited 1 times, 1 visits today)