พช.บุรีรัมย์-ผู้ประกอบการ OTOP-ตัวแทนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ และนักการตลาดรุ่นใหม่ฯ ร่วมขับเคลื่อนงานกาชาดออนไลน์ประจำปี 2563

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้ นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมปรึกษาหารือ งานกาชาดออนไลน์ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

โดยในการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ zoom meeting ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์   มีการร่วมประชุม ได้แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนักวิชาการพร้อมด้วยนักการตลาดรุ่นใหม่เข้าร่วมประชุม ตัวแทนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยตัวแทนผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อหารือในประเด็นดังต่อไปนี้

– การจัดงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563

– ร้านค้าที่เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าออนไลน์ของเหล่ากาชาดจังหวัดจำนวน 36 จังหวัด

– การจำหน่ายสินค้าออนไลน์โดยสภากาชาดจัดทำแพลตฟอร์ม

– การจ่ายเงินและการรับส่งสินค้ารวมทั้งการโฆษณาสินค้าในการประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าออนไลน์

(Visited 1 times, 1 visits today)