พช.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมกับตัวแทนผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานเพื่อดำเนินการสู่ขั้นตอนการรับรองข้อมูลและนำไปใช้ประโยชน์

        วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 น. นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายทองใจ ปุยไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมกับตัวแทนผู้ประสานงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินการรับรองตรวจสอบและรับรองข้อมูลการจัดเก็บความจำเป็นพื้นฐานด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2563 ณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยในการประชุมตัวแทนผู้ประสานงานได้นำเสนอข้อมูล และแผนการรับรองข้อมูลซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนที่ 3 ตามแนวทางในการดำเนินงาน 4 ขั้น พร้อมนี้ได้หารือแนวทาง ปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บข้อมูลที่ผ่านมาเพื่อนำไปหารือถึงข้อปฏิบัติและแนวทางแก้ไขต่อไป
(Visited 1 times, 1 visits today)