พช.บุรีรัมย์ ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดฯ ณ ห้องประชุมบ้านสนวนรีสอร์ท ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนตำบล/เทศบาล

(Visited 1 times, 1 visits today)