จังหวัดบุรีรัมย์ – รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ใส่เสื้อ “ลายขอมัดหมี่เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”เปิดตัวยิ่งใหญ่ OTOP/SMEs ภูมิปัญญาบุรีรัมย์ 2 วันยอดขายทะยานสู่หลักล้าน

          26 มีนาคม 2564 เวลา 17:00 นงานเปิดตัว OTOP/SME บุรีรัมย์ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนิทรรศการแสดงสินค้าและจำหน่ายของดีบุรีรัมย์ ในงาน OTOP/SME ภูมิปัญญาบุรีรัมย์ ของจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
          โดยในงานดังกล่าว นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในช่วงที่ประเทศไทยได้ประสบกับภาวะวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้จึงได้มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน โดยนางนัฐกานต์ ศรีทอง นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งนักวิชาการและนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับผู้ประกอบการ OTOP/SMEs ซึ่งสนับสนุนโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ออกร้านจำหน่ายและจัดนิทรรศการเพื่อเพิ่มยอดขาย ณ ห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2564
          โดยในงานวันที่สองผู้ประกอบการ OTOP ทั้ง 5 ประเภท มียอดขายรวมกว่า 534,120 บาท ซึ่งผู้ประกอบการ OTOP ที่มียอดขายสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่
          1. ร้านณัฐฐาผ้าไหม
          2. ร้านกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองโก
          3. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านทุ่งสว่าง
          4. กลุ่มชมรมแกะสลักพระ
          5. กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมดินภูเขาไฟ
          ซึ่งสินค้าประเภทผ้ายังคงได้รับความนิยมสูงสุดโดยเฉพาะผ้ามัดหมี่ลายขอพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน ราชกัญญา “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
ได้รับความสนใจจะประชาชนและได้รับการสั่งจองจำนวนมากทั้งประเภทผ้าฝ้ายและผ้าไหมรวมถึงผ้าประยุกต์ ซึ่งถือเป็นความโดดเด่นภายในงาน
          ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้เดินเยี่ยมชมการจำหน่ายและนิทรรศการของผู้ประกอบการทั้งในส่วนผู้ประกอบการ OTOP sme และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในการสร้างสรรค์ผลงานและร่วมสร้างเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์โดยคาดหวังว่าในช่วงของการจัดงานบุรีรัมย์มาราธอนในวันที่ 27 มีนาคม 2564 จะมีนักท่องเที่ยวมาให้การสนับสนุนและเกิดการกระจายรายได้ในจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่มขึ้น
(Visited 1 times, 1 visits today)