ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน Otop Midyear 2017และเยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จ.บุรีรัมย์

นางสุนิสา บุณยาทิษฐาน พจ.บุรีรัมย์ นำข้าราชการในสังกัดสพจ.บุรีรัมย์ร่วมทำบุญตักบาตรและร่วมกิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี 2560