พช.บุรีรัมย์ รองผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง ในการประกวดกิจกรรมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” และเชิดชูเกียรติ กรมการพัฒนาชุมชนปี 2564

02 กรกฎาคม 2564 /

16:32 น.

พช.บุรีรัมย์ ลุยพื้นที่ ครัวเรือนเป้าหมาย อำเภอบ้านด่าน พร้อมบูรณาการประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ สร้างสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความสำเร็จ โคกหนองนา กรมการพัฒนาชุมชน

28 มิถุนายน 2564 /

16:33 น.

พช.บุรีรัมย์ ลุยเบิกจ่ายถูกต้อง ฉับไว แต่งตั้งทีมเฉพาะกิจลงพื้นที่สนับสนุนงานเบิกจ่ายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตประโยคสู่โคกหนองนา กรมการพัฒนาชุมชน ณ พื้นที่อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

24 มิถุนายน 2564 /

16:42 น.

พช.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมครอบครัวจูงมือรับเมล็ดพันธุ์ผักสร้างความมั่นคงทางอาหาร บูรณาการส่วนราชการ ภาคเอกชน รัฐวิหกิจ และสถาบันการศึกษา ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่อ “วันเด็กบุรีรัมย์ “ลูกหลานรัชกาลที่ 1 รักพระเจ้าอยู่หัว”

06 เมษายน 2564 /

14:02 น.

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาส ประจำปี 2564 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 256

02 เมษายน 2564 /

14:13 น.