พช.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมครอบครัวจูงมือรับเมล็ดพันธุ์ผักสร้างความมั่นคงทางอาหาร บูรณาการส่วนราชการ ภาคเอกชน รัฐวิหกิจ และสถาบันการศึกษา ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่อ “วันเด็กบุรีรัมย์ “ลูกหลานรัชกาลที่ 1 รักพระเจ้าอยู่หัว”

06 เมษายน 2564 /

14:02 น.

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาส ประจำปี 2564 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 256

02 เมษายน 2564 /

14:13 น.

จังหวัดบุรีรัมย์ – รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ใส่เสื้อ “ลายขอมัดหมี่เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”เปิดตัวยิ่งใหญ่ OTOP/SMEs ภูมิปัญญาบุรีรัมย์ 2 วันยอดขายทะยานสู่หลักล้าน

26 มีนาคม 2564 /

19:24 น.

จังหวัดบุรีรัมย์ – พัฒนาชุมชนบุรีรัมย์ร่วมกับ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ลุยพื้นที่ตรวจเยี่ยมเฝ้าระวังการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา ” กรมการพัฒนาชุมชน

25 มีนาคม 2564 /

17:47 น.

จังหวัดบุรีรัมย์ – นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ติวเข้มการขับเคลื่อนงาน พช. ในการ ตรวจติดตามและสนับสนุน การขับเคลื่อนงานสำคัญตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

23 มีนาคม 2564 /

14:54 น.

จังหวัดบุรีรัมย์ – พช.บุรีรัมย์ ร่วมรับฟังการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference

17 มีนาคม 2564 /

17:07 น.