ข่าวประชาสัมพันธ์

@บุรีรัมย์@  นายจรินทร์ รอบการ รกท.พจ.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมนำเสนอผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด.