นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน Otop Midyear 2017และเยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จ.บุรีรัมย์

22 พฤษภาคม 2560 /

09:48 น.