นางสุนิสา บุณยาทิษฐาน พจ.บุรีรัมย์ นำข้าราชการในสังกัดสพจ.บุรีรัมย์ร่วมทำบุญตักบาตรและร่วมกิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี 2560

22 พฤษภาคม 2560 /

09:07 น.