@อ.บ้านใหม่ไชยพจน์@ นายนที บุญวิจิตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านโคกจิกน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกู่สวนแตง ประชุมพิจารณาเงินยืมแก่ครัวเรือนเป้าหมาย พร้อมส่งเสริม สนับสนุน ติดตามการดำเนินงานที่ผ่านมา ทั้งสร้างความตระหนักให้ครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงิน มีวินัยทางการเงิน ชำระหนี้ตามกำหนดในสัญญา

12 December 2017 /

15:59 น.

Page 1 of 7512345...102030...Last »