@อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์@ วันที่ 15 มีนาคม 2561 นายนที บุญวิจิตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลกู่สวนแตง) ร่วมในคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 1 ณ บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 6 ตำบลกู่สวนแตง

15 March 2018 /

08:30 น.

@อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์@ วันที่ 14 มีนาคม 2561 นายนที บุญวิจิตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลกู่สวนแตง) ร่วมในคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 1 ณ ศาลาประชาคมบ้านหลุบทุ่ม หมู่ที่ 12 ตำบลกู่สวนแตง

14 March 2018 /

08:30 น.

@อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์@ วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายนที บุญวิจิตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลกู่สวนแตง) ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 1 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 8 ตำบลกู่สวนแตง

13 March 2018 /

13:00 น.

@อ.บ้านใหม่ไชยพจน์@ วันที่ 9 มีนาคม 2561 นายทวี ศรีชาติ พัฒนาการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ มอบหมายให้นายนที บุญวิจิตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมพิธีเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2561

09 March 2018 /

09:19 น.

@อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์@ วันที่ 9 มีนาคม 2561 นายนที บุญวิจิตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลกู่สวนแตง) ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 1 ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลกู่สวนแตง

09 March 2018 /

08:30 น.

Page 20 of 59« First...10...1819202122...304050...Last »