– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09 มีนาคม 2565 /

14:38 น. /

ดาวน์โหลด

– ร่างวิจารณ์ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ร่างวิจารณ์ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

07 มีนาคม 2565 /

15:34 น. /

ดาวน์โหลด

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 เมษายน 2564 /

14:59 น. /

ดาวน์โหลด

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP  โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP KBO) กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP KBO) กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

08 เมษายน 2564 /

11:14 น. /

ดาวน์โหลด

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) เพื่อปฏิบัติหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ตามโครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen (โดยการสัมภาษณ์)

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) เพื่อปฏิบัติหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ตามโครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen (โดยการสัมภาษณ์)

07 เมษายน 2564 /

17:02 น. /

ดาวน์โหลด

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้นะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP/SME ภูมิปัญญาบุรีรัมย์ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP/SME โครงการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้นะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP/SME ภูมิปัญญาบุรีรัมย์ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP/SME โครงการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563

02 กุมภาพันธ์ 2564 /

13:54 น. /

ดาวน์โหลด