– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP/SME ภูมิปัญญาบุรีรัมย์ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP/SME โครงการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP/SME ภูมิปัญญาบุรีรัมย์ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP/SME โครงการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

17 ธันวาคม 2563 /

17:59 น. /

ดาวน์โหลด

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP/SME ภูมิปัญญาบุรีรัมย์ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP/SME โครงการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP/SME ภูมิปัญญาบุรีรัมย์ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP/SME โครงการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

17 ธันวาคม 2563 /

17:58 น. /

ดาวน์โหลด

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP/SME งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP/SME งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563

04 ธันวาคม 2563 /

14:40 น. /

ดาวน์โหลด

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (knowledge-Based OTOP) กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เพื่อพัฒนายกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (knowledge-Based OTOP) กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เพื่อพัฒนายกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

01 กรกฎาคม 2563 /

16:25 น. /

ดาวน์โหลด

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ฯ กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO  จังหวัด เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ฯ กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 มิถุนายน 2563 /

11:01 น. /

ดาวน์โหลด

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการรจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เซราะกราวบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการรจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เซราะกราวบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

08 มิถุนายน 2563 /

17:38 น. /

ดาวน์โหลด