– ประกาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำหุ่นตัวหนอน อุปกรณ์ผลิตไหมไฟเบอร์โครงการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่อเงที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม กิจกรรม การปรับปรุงและพัฒนาอาคารและภูมิทัศน์ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมวัฒนธรรมไหมนครชัยบุรินทร์

– ประกาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำหุ่นตัวหนอน อุปกรณ์ผลิตไหมไฟเบอร์โครงการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่อเงที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม กิจกรรม การปรับปรุงและพัฒนาอาคารและภูมิทัศน์ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมวัฒนธรรมไหมนครชัยบุรินทร์

26 เมษายน 2560 /

07:55 น. /

ดาวน์โหลด