ประชุมเตรียมดำเนินโครงการ ฝึกอบรมพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า OTOP ในงาน “มหกรรมวิทย์ ยกระดับภูมิภาค”

@พช.บุรีรัมย์…บำรุงสุข@ วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้คำปรึกษา อาจารย์ ดร.สาวิตรี อกนิษฐ์เสนีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ในการดำเนินโครงการ ฝึกอบรมพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า OTOP ในงาน “มหกรรมวิทย์ ยกระดับภูมิภาค” กำหนดจัดงานวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้นำกลุ่ม OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) จำนวน 300 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)