กรมการพัฒนาชุมชน

@พช.บ้านใหม่ไชยพจน์ ....บุรีรัมย์บำรุงสุข @วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 นายทวี ศรีชาติ พอ.บ้านใหม่ไชยพจน์ และ นางสาวกาญจนา สารังงาม นวก.พช.ปฏิบัติการ ดำเนินการประชุมโครงการ OTOPนวัตวิถีเพื่อคัดเลือกกรรมการขับเคลื่อนฯ เพื่อเตรียมความพร้อมหมู่บ้านและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

25 May 2018 /

16:38 น.

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะกรรมการฯ ได้ติดตามตรวจราชการประเมินผลโครงการประกวดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านโคกเพชร หมู่ที่ 14 ตำบลนางรอง

24 May 2018 /

16:13 น.

Page 1 of 7312345...102030...Last »