☀️พช.หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

07 December 2022 /

11:11 น.

☀️พช.หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์☀️ :รวมพลังสตรี หนองกี่ น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

07 December 2022 /

10:18 น.

📣จังหวัดบุรีรัมย์ - สพอ.โนนสุวรรณ ร่วมรณรงค์สร้างการรับรู้ความสำคัญของ วันดินโลก ปี 2565 World Soil Day 2022 ภายใต้แนวคิด “อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน (Soils, where food begins)” ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอโนนสุวรรณ

06 December 2022 /

20:14 น.